Temat:
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
 
Termin:
30-06-2017r.
 
Godziny zajęć:
10:00 – 15:00
 
Prowadzący:

Małgorzata Podgórska – specjalistka ds. prawa pracy - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji na ten temat.

Lokalizacja:
Miejsce: 
Hotel Podlasie
ul. 46 Półku Piechoty 6
15-181 Białystok

Województwo:
podlaskie

Miasto:
Białystok

Opis miejsca:
Hotel Podlasie położony jest wystarczająco blisko centrum, aby szybko dotrzeć do najważniejszych punktów Białegostoku oraz wystarczająco daleko, by w jednej chwili zapomnieć o miejskim zgiełku. Dzięki takiej lokalizacji hotel zapewnia przyjemną atmosferę ciszy i spokoju, która sprzyja koncentracji w trakcie spotkań, konferencji i szkoleń.

Hotel dysponuje dużym bezpłatnym dozorowanym parkingiem

Dojazd komunikacją miejską: autobusy lini: 6, 13, 18, 108 - Przystanek: 42 Półku Piechoty / Hotel
 
Program:

 1. Ostatnie  zmiany w przepisach prawa pracy:
 
-          Terminowe umowy o pracę od dnia 22 września 2016 r. (limity zatrudnienia na czas określony, ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i umów o pracę na czas nieokreślony, umowy na zastępstwo, zwolnienie ze świadczenia pracy);
-          Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy od dnia 1 września 2016 r.  – (likwidacja syndromu pierwszej dniówki);
-          Minimalna stawka godzinowa 13 zł. przy umowach zlecenia od dnia 1 stycznia 2017 r. (kogo dotyczy regulacja, ustalanie stawki godzinowej, obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, kontrola wykonywania przepisów);
-          Nowe zasady wydawania świadectw pracy od dnia 1 stycznia 2017 r. 
          * Zasady wydawania świadectw pracy,
          * Wydawanie świadectw pracy w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca br;
-          Praca kobiet ciężarnych od dnia 1 maja 2017r.
 
 1. Zagadnienia związane z zatrudnieniem;
-          Badania lekarskie (kierowanie na badania, uzyskiwanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy, jak rozliczyć czas badań, gdy trwają one np. kilka dni);
-          Zawarcie  umowy o pracę (zasady zwierania umów, jakich dokumentów może żądać pracodawca, kserowanie dokumentów, określenie w umowie m.in. miejsca pracy);
-          Zakres czynności pracownika i jego zmiana;
-          Powierzenie innej pracy – kiedy możliwość a kiedy obowiązek;
-          Umowa na zastępstwo – kiedy się  rozwiązuje, co zrobić w przypadku śmierci pracownika zastępowanego);
-          Okresy wypowiedzenia umowy o pracę (w tym, czy jest dopuszczalne skrócenie lub wydłużenie kodeksowych okresów),
-          Jak lepiej rozwiązać umowę o pracę; w drodze wypowiedzenia, czy na mocy porozumienia stron;
-          Czy wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, jeżeli pracownik dostarczy na ten dzień zwolnienie lekarskie;
-           Rozwiązanie umowy o pracę z pracującym emerytem,
-          Czy można zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego;
-          Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie;
-          Korzystanie z urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie albo urlopach związanych z urodzeniem dziecka (czy konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych).
-          Równolegle zatrudnienie – ustalanie uprawnień pracownika.
 
 1. Wybrane zagadnienia z czasu pracy:
-          Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy (pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, szkolenia, podróż służbowa, pozostawanie w miejscu pracy poza rozkładowymi godzinami czasu pracy, przerwy na karminie, badania lekarskie);
-          Przerwa na lunch i zwolnienie na załatwienie spraw prywatnych (w tym pracowników niepełnosprawnych);
-          Normy czasu pracy i wymiar czasu pracy (ustalanie czasu pracy dla pełno- i niepełnoetatowców, obniżanie wymiaru czasu pracy w związku ze świętami),
-          Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku,
-          Podstawowy system czasu pracy, równoważny system czasu pracy i zadaniowy czas pracy;
-          Elastyczne formy organizacji czasu pracy (indywidualny rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy i doba pracownicza, telepraca);
-          Zwolnienie od pracy dla honorowych dawców krwi.
 1. Uprawnienia rodzicielskie pracowników:
-          Jakie uprawnienia na ciężarna pracownica,
-          Wymienność uprawnień do płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka  pomiędzy rodzicami,
-          Kiedy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka,
-          Dwa sposoby wnioskowania o urlop rodzicielski,
-          16 tygodni urlopu rodzicielskiego do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,
-          rezygnacja z urlopu rodzicielskiego łączenia urlopu z pracą,
-          łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i proporcjonalne wydłużanie wymiaru tego urlopu,
-          urlop ojcowski (wnioskowanie, zasady udzielania, ochrona stosunku pracy),
-          przerwanie urlopu związanego z urodzeniem dziecka w związku z chorobą dziecka,
-          urlop wychowawczy a obniżenie wymiaru czasu pracy - różnice
-          21 dniowe terminy wnioskowania o uprawniania,
-          kodeksowa ochrona stosunku pracy w czasie korzystania z urlopów o obniżonego wymiaru czasu pracy i przy tzw. zwolnieniach grupowych,
-          obowiązek dopuszczenia do pracy po zakończeniu urlopów (w tym, co zrobić, gdy zastępca lepiej się sprawdza niż pracownik zastępowany);
-          względny zakaz pracy powyżej 8 godzin na dobę, pracy nadliczbowej, delegowania poza stałe miejsce zatrudnienia i pracy w nocy pracowników wychowujących dziecko do 4 lat,
-          zwolnienie w celu tzw. opieki nad dzieckiem do lat 14 (ustalanie wymiaru zwolnienia, w tym przy pracy na część etatu i przy zmianie etatu w czasie roku kalendarzowego, udzielanie zwolnienia).
 
 1. Planowane zmiany w przepisach o urlopach związanych z urodzeniem dziecka.
 2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.
 
Certyfikaty:
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:

284,55 zł netto / osoba –350 zł brutto / osoba
 
UWAGA: Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT na skutek finansowania szkolenia w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych, prosimy o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie przed rozpoczeńciem szkolenia podpisanego oświadczenia.

POBIERZ OŚWIADCZENIE <
 
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Zgłoszenie:

Aby uczestnik został wpisany na listę należy Przesłać na adres e-mail: kontakt@mfszkolenia.pl informacje:
·         Imię i Nazwisko uczestnika
·         Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwę firmy, adres oraz NIP
·         W załączniku potwierdzenie dokonania opłaty
·         Skan oświadczenia o zwolnieniu z VAT
·         Zaśiwiadczenie o zwolnieniu z VAT w oryinale proszę wziąć z sobą na szkolenie / konferencję
·         Potwierdzenie dokonania płatności
 
Nr. Konta: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251
·         W tytle przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika
·         tytuł szkolenia
 
© Copyright 2017