Aby uczestnik został wpisany na listę należy Przesłać na adres e-mail: kontakt@mfszkolenia.pl informacje:

·         Imię i Nazwisko uczestnika
·         Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwę firmy, adres oraz NIP
·         W załączniku potwierdzenie dokonania opłaty
·         Skan oświadczenia o zwolnieniu z VAT
·         Zaśiwiadczenie o zwolnieniu z VAT w oryinale proszę wziąć z sobą na szkolenie / konferencję
·         Potwierdzenie dokonania płatności
 
Nr. Konta: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4500 6085 9251

·         W tytle przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika
·         tytuł szkolenia

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT na skutek finansowania szkolenia w co najmniej 70% lub w
całości ze środków publicznych, prosimy o wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie przed rozpoczeńciem szkolenia
podpisanego oświadczenia.

POBIERZ OŚWIADCZENIE <
© Copyright 2017