BLOG

Kto powinien skorzystać ze szkoleń kadry płace?

Stanowisko, które wymaga od nas znajomości aktualnie obowiązujących przepisów, wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki, konieczna jest nieustanna nauka i pozostawanie na bieżąco z normami prawnymi. Jednak wiedza zawarta w czasopismach branżowych i blogach internetowych, może nie być wystarczająca. Oprócz suchych informacji ważna jest przecież także praktyka i rozpatrywanie przykładów wziętych z życia. Świetnym rozwiązaniem są więc kursy z zakresu kadr i płac.

Do kogo adresowany?

Kursy kadry i płace to projekt adresowany do wszystkich. Zdobyta tam wiedza, przyda się osobom początkującym, które chcą zmienić miejsce zatrudnienia, a nie miały wcześniejszej styczności z prawem pracy. Szkolenie zapewnia dobry start w nowej branży, która może być dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji. Jednak kurs będzie doskonałą opcją również dla tych, którzy mają już pewną dawkę wiedzy i chcą poszerzyć swoją znajomość w tym zakresie. Szkolenie wykształca solidne podstawy, na których można budować prawdziwy profesjonalizm. Podczas zajęć to, co już wiesz, zostanie usystematyzowane i pogłębione, a specjalna formuła przygotuje Cię na wyzwania, które spotkasz na swoim stanowisku.

Praktyczne umiejętności

Dlaczego nasz kurs jest tak przydatny, na różnych poziomach zaawansowania? Jest tak głównie dzięki nowoczesnej formie i niewielkim grupom, prowadzonym przez doświadczonych wykładowców. Szkolenie kadry i płace to kompleksowa dawka informacji, która pozwala na uzyskanie nowych umiejętności i wzbogaconych wiedzy o różne przydatne szczegóły, ułatwiające codzienna pracę. Tematyka poruszana na zajęciach, dopasowana jest do potrzeb uczestników i obejmuje m.in. prawo pracy, naliczanie wynagrodzeń, płace, ubezpieczenia społeczne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podatek dochodowy od osób fizycznych. Szkolenie skłania do interakcji z prowadzącym, dzięki czemu uczestnicy lepiej zapamiętują materiał. Umiejętności, jakie zostaną wykształcone po odbyciu szkolenia to przede wszystkim samodzielność widoczna w gromadzeniu i przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych, planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, sporządzaniu listy płac, ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego itp.

 

Wróć do bloga