Temat:
 WZMACNIANIE UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH
 
Termin:
 25-10-2019r.
 
Godziny zajęć:
 10:00 -16:00
 
Prowadzący:  
ElĹźbieta Szadura-Urbanska:  psycholog, szkoleniowiec i publicystka. Pracuje terapeutycznie z osobami poszkodowanymi mobbingiem, przemocą, dyskryminacją, ofiarami wykorzystywania seksualnego. Udziela porad w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Autorka i realizatorka licznych szkoleń dla klientów indywidualnych i instytucji. Ostatnio np. dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie czy Urzędu Miasta st. Warszawy.
 
Lokalizacja:
 Warszawa
 
Program:  
1.    Misja organizacji(instytucji) a rola lidera/medaĹźera
2.    Formułowanie misji i celów organizacji (instytucji)
3.    Przywódca w organizacji (instytucji) – katalog kompetencji.
4.    Style liderskie – analiza własnego stylu zarządzania.
5.    Komunikacja jako narzędzie zarządzania.
6.    Znajomość procesów grupowych a sprawne zarządzanie.
7.    Radzenie sobie z oporem, przemęczeniem, konfliktem.
8.    Skuteczne motywowanie pracowników.
9.    Umiejętność delegowania zadań.
10.  Rozpoznawanie poziomu kompetencji i zaangaĹźowania pracowników.
11.  Wzmacnianie  identyfikacji z zespołem, organizacją. 
Warte uwagi:
 Szkolenie o powyĹźszej tematyce moĹźemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. 690964499 or email: kontakt@mfszkolenia.pl
 
Certyfikaty:
 Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:  
 

Liczba osób z jednej firmy:

Cena:

Jedna osoba z firmy

370.00 zł. netto / osobę (455,10 zł. brutto)

Dwie i więcej

320.00 zł. netto / osobę (393,60 zł. brutto)

 
 UWAGA: Instytucje lub firmy zwolnione z VAT finansujące udział uczestnika w szkoleniu w co
 najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

 POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Jak się zapisać:  
 Wyślij e-mail na adres: kontakt@mfszkolenia.pl
 W e-mailu powinny znaleźć się informacje:
 - Imię i nazwisko uczestnika / uczestników
 - Numer telefonu
 - Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 
 

Formularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:
NIP:
Regon:

Informacje dot. danych osobowych

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2020 - MF Szkolenia