Kurs dla kadrowych – kadry i płace w 2023

W stale zmieniającej się branży HR jest dużo miejsca na rozwój i innowacje. Wraz ze zmniejszaniem się liczby dostępnych menedżerów HR i wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów ds. zasobów ludzkich firmy będą potrzebowały specjalistów. Kurs online dla zasobów ludzkich zapewnia edukację we wszystkich aspektach procesów zatrudnienia, od zatrudniania do zwalniania.

W 2023 r. menedżerowie HR będą mieli więcej trudności niż kiedykolwiek wcześniej, próbując rekrutować i zatrzymywać najlepsze talenty. W związku z większymi możliwościami otwierającymi się dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji znalezienie osób, które mają wymagane umiejętności, może stać się trudne. Utrudni to osobom bezrobotnym posiadającym tylko jeden zestaw umiejętności, bez doświadczenia/wykształcenia w innych dziedzinach lub osobom o podobnych kwalifikacjach lub tym, które chcą zmienić karierę.

W tym miejscu sztuczna inteligencja wchodzi w grę jako narzędzie między pracodawcą a pracownikiem, które może pomóc w znalezieniu kandydatów o określonych wymaganiach dotyczących umiejętności, a także pomóc w planowaniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o dostępność kandydatów.

W ubiegłym roku rynek pracy przeszedł poważną zmianę wraz z rozwojem technologii automatyzacji. Sztuczna inteligencja i robotyka zakłócają pracę siły roboczej, ponieważ zajmują się różnymi aspektami biznesu.

Przyszłość płac: rola HR w 2023 r. to szkolenie dla kadr, które pomoże im lepiej zrozumieć, jak te trendy wpłyną na ich miejsce pracy w przyszłości i przygotować się do tego.

Kurs pomoże specjalistom ds. kadr i płac poszerzyć ich wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy i świadczeń pracowniczych.

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów ds. kadr i płac, w tym rekruterów, menedżerów, agentów personalnych, konsultantów i innych. Zapewni szeroki przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie zasobów ludzkich, który będzie obejmował również wpływ tych zmian na miejsce pracy.

Kurs będzie badał, w jaki sposób technologia zmieniła sposób, w jaki działają dziś firmy, a także w jaki sposób może kształtować nasze przyszłe miejsce pracy. Obejmie takie tematy, jak sztuczna inteligencja (AI), analiza big data, technologie automatyzacji, blockchain i kryptowaluty.

Wkraczamy w nową erę HR, w której technologia przebija wszystko. Przyszłość HR to nie tylko wzrost i rozwój, ale także modernizacja ludzi.

Ten kurs nauczy Cię, w jaki sposób technologia może pomóc Ci być bardziej efektywnym w roli menedżera HR i pracownika. Dowiesz się, jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji do poprawy jakości zarządzania zasobami ludzkimi, jak przygotować się na braki siły roboczej, a także jak zachować konkurencyjność względem rówieśników, jeśli chodzi o redukcję błędów.

Kursy zasobów ludzkich są tradycyjnie stosowane w miejscu pracy od 100 lat, ale jaka przyszłość czeka HR?

Od 2023 roku w branży HR nastąpi technologiczna rewolucja. Rewolucja technologiczna zaowocuje innym rodzajem szkolenia. Będzie to bardziej angażujące i korzystne dla osób fizycznych oraz możliwe do dostarczenia na platformach cyfrowych, a nie fizycznych.

„Przyszłość zasobów ludzkich” to bezpłatny kurs online oferowany przez firmę WOLA na Uniwersytecie George’a Masona.

Jest dostępny w czterech częściach, opartych na czterech różnych czasach w niezbyt odległej przyszłości. Pierwsza część ma miejsce w 2023 roku, kiedy wiele firm postrzega zasoby ludzkie jako główny wydatek. W tej części kursu dowiesz się, jak ewoluowała technologia HR i jak identyfikować pojawiające się trendy HR, a także czego pracodawcy mogą oczekiwać od swoich pracowników w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kurs dla zasobów ludzkich to wyjątkowy zasób edukacyjny, który omawia przyszłość kadr i płac w 2023 r. i później.

Obserwujemy wzrost liczby szkoleń i uczenia się online w celu zwiększenia efektywności dostępu personelu do informacji i utrzymania przejrzystości decyzji kadrowych. Siła robocza stała się bardziej zróżnicowana, co prowadzi do naszego rosnącego zapotrzebowania na treści cyfrowe.

Wobec tych nowych wymagań pracodawcy są skłonni wydać więcej na szkolenia i programy rozwoju pracowników, zwłaszcza jeśli mogą udowodnić swoją wartość dzięki zwrotowi z inwestycji.

Zasoby ludzkie i płace są bardzo zróżnicowane w miejscu pracy. Ten kurs nauczy Cię, jak zaktualizować swoje umiejętności kadrowe i płacowe.

Kurs HR to sposób, w jaki świat przygotował się na przyszłość, w której taniej będzie zatrudniać ludzi, a trudniej zwalniać.

Możliwości szkoleniowe rosną w miarę rozwoju technologii rzeczywistości rozszerzonej w świecie biznesu. Oczekuje się, że szkolenie to będzie popularne wśród osób poszukujących pracy, które chcą poprawić swoje umiejętności lub pracowników, którzy chcą mieć możliwość rozwoju zawodowego.