Temat:

PPK i lista płac w 2019 r. – nowości i kontrowersje

Termin:
 29-03-2019r. 
 
Godziny zajęć:
 10:00 -16:00
 
Prowadzący:  
Monika CieślakMONIKA CIEŚLAK – prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe ,,Szkolenia i rozwój” na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe ,,Psychologia Zarządzania Personelem”.
 
Doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 16 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac i optymalizacją kosztów zatrudnienia. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.
 

Autor i współautor kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.:
 
 • Płace od A do Z; HR Services, 2009 – 2017,
 • Kadry od A do Z; HR Services, 2010 – 2017,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z; HR Services, 2009 – 2017,
 • Kalkulator przychodów w 2010; HR Services, 2009-2010,
 • Poradnik pracodawcy – wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych,
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor,
 • Wynagrodzenia; Monika Cieślak, Paweł Ziółkowski, INFOR,
 • liczne artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach: grupy INFOR, Difin, Instytut Studiów Podatkowych, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wiedza i Praktyka.
Jako trener przeprowadziła setki szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu kadr i płac
 
Lokalizacja:
Warszawa
 
Program:
 1. Pracownicze plany kapitałowe
         Założenia i zasady PPK
 1. Kto i za kogo wpłaca do PPK, podstawowe definicje
 2. Umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie PPK
 3. Wpłaty do PPK, zasady obliczania i potrącania wpłat
 4. Terminarz wprowadzenia PPK
 5. Obowiązki podmiotów zatrudniających
 6. Sankcje karne
 1. Wynagrodzenie minimalne w 2019 r.
 1. Zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego
 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej
 4. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką
 5. Kwoty wolne od potrąceń
 6. Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym
 1. Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej
  1. Jak stosować regulacje związane z minimalną stawką godzinową
  2. Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2019 r.
  3. Nowe zapisy w umowach i nowe obowiązki dla płatników
  4. Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 2. Potrącenia na liście płac w 2019 r.
  1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  2. Potrącenia z zasiłków – nowa kwota wolna od potrąceń
  3. Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
  4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych – zasady obowiązujące od 1.1.2019 r.
 3. Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
 4. Premia uznaniowa w podstawach: zasiłkowej i urlopowej
 5. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 6. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
 7. Składki ZUS w 2019 r.
  1. Wysokość składek i nowe limity w 2019
  2. Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w 2019 r.
  3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2019 r.
  4. Umowa zlecenia, umowa o dzieło - definicje kodeksowe
  5. Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS
  6. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 8. Podatki w 2019 r.
  1. Kwota wolna od podatku, koszty uzyskania oraz 50% koszty uzyskania w 2019 r.
  2. Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. - opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach
  3. Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2019 r.
  4. Limt 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2019 r.
  5. Samochód służbowy do użytku prywatnego – czy orzecznictwo sądowe zmieni stanowisko fiskusa?
Książka Pani Moniki Cieślak: Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu książki Pani Moniki Cieślak 
Warte uwagi:
 Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. 690964499 or email: kontakt@mfszkolenia.pl
 
Certyfikaty:
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:  

Liczba osób z jednej firmy:

Cena:

Jedna osoba z firmy

420.00 zł. netto / osobę (516.60 zł. brutto)

Dwie i więcej

390.00 zł. netto / osobę (479.70 zł. brutto)


 
 UWAGA: Instytucje lub firmy zwolnione z VAT finansujące udział uczestnika w szkoleniu w co
 najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

 POBIERZ OŚWIADCZENIE <
 
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Jak się zapisać:  
Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

lub
 
Wyślij e-mail na adres: kontakt@mfszkolenia.pl
 W e-mailu powinny znaleźć się informacje:
 - Imię i nazwisko uczestnika / uczestników
 - Numer telefonu
 - Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 

Formularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:
NIP:
Regon:

Informacje dot. danych osobowych

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2019 - MF Szkolenia, ul. Chrościckiego 83/188, 02-414 Warszawa