Temat:
 Dokumentacja pracownicza i zmiany w prawie pracy
 
Termin:
 07-11-2019r.
 
Godziny zajęć:
 10:00 -16:00
 
Prowadzący:  
Monika Frączek – wykształcenie prawnicze, doświadczony szkoleniowiec, specjalista prawa pracy z 18-letnim doświadczeniem zawodowym, przepracowała 16 lat w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym była zatrudniona od 1999 r., od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji tego Departamentu. Uczestnik prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie, w tym w zespołach eksperckich, w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz w Parlamencie. W ramach swoich obowiązków brała takĹźe udział w sporządzaniu opinii prezentujących poglądy Departamentu z zakresu problematycznych kwestii prawa pracy.
Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, w tym właściwego wyboru podstawy zatrudnienia, prawidłowego formułowania postanowień umów o pracę, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej.
Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy (publikowanych m.in. w SłuĹźbie Pracowniczej, Poradniku Instytucji Kultury, w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne, czasopismach i poradnikach wydawanych przez wydawnictwa: Wiedza i Praktyka, Beck, Infor). Jest równieĹź współautorką książek – poradników dotyczących uprawnień rodzicielskich i terminowych umów o pracę.
Posiada doświadczenie zawodowe budowane nie tylko w ramach pracy w urzędzie, ale takĹźe w wyniku kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rynku pracy, przede wszystkim w trakcie szkoleń otwartych i zamkniętych kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a takĹźe pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem, urzędem lub inną instytucją.
 
Lokalizacja:
 Warszawa
 
Program:  
1. Nowości w 2019 r. w praktyce          
 1. Nowa wysokość odpisu na ZFŚS - prawidłowe naliczenie odpisu w 2019 r. po zmianach wprowadzonych w II półroczu 2019 r.
 2. Naliczanie odpisu socjalnego w 2019 r. - przykłady
 3. Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych (RODO) – nowości obowiązujące od 4 maja 2019 r. w praktyce
 4. Czy pracodawca musi brać pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny rozdzielając świadczenia? - rewolucyjny wyrok SN czyli jak właściwie określać sytuację Ĺźyciową, rodzinną i materialną?
 5. Czy pracodawca moĹźe róĹźnicować świadczenia i progi dochodowe dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?   
 6. Świadczenie 500 plus, 300 plus a świadczenie z ZFŚS
 7. Kiedy powstaje przychód z kafeterii? Czy w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
2. Obowiązek tworzenia Funduszu
 1. Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 2. Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej
 3. Rezygnacja z Funduszu – procedura, terminy, przedstawiciel załogi
 4. Przedmiot działalności socjalnej
 5. Jakie świadczenia mogą być finansowane z Funduszu?
 6. Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z Funduszu?
 7. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 8. Czy można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
 9. Wspólna działalność socjalna
 10. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 11. Kryteria udzielania pomocy socjalnej
 12. Świadczenie urlopowe –  alternatywa dla działalności socjalnej
 13. Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną
 14. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów.
3. Technika naliczania wynagrodzenia pracowniczego a świadczenia z ZFŚS
 1. Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń – wyrok TK z 8 lipca 2014 r.
 2. Imprezy nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika
 3. Kiedy wycieczki nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika?
 4. Czy bilety do teatru stanowią przychód dla pracownika i dla byłego pracownika, jeśli służą integracji załogi?
 5. Jak obliczyć pensję gdy pracownik otrzymuje świadczenia z ZFŚS?     
 6. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS
 7. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych a świadczenia z ZFŚS
 9. Składniki finansowane z ZFŚS dla pracownika  oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie
 10. Zestawienie świadczeń z ZFŚS  pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
 11. Byli pracownicy a zwolnienia podatkowe
 12. Zestawienie świadczeń z ZFŚS zleceniobiorcy wolnych od podatku i składek ZUS
 13. Zestawienie świadczeń z ZFŚS emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS       
 14. Opodatkowanie świadczeń osób na urlopach wychowawczych - zmiana stanowiska w zakresie obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych      
 15. Zwolnienie do 1000 zł – definicje i warunki zastosowania
 16. Usługi sportowe
 17. Usługi finansowane z ZFŚS – wycieczki i wypoczynek dorosłych
 18. Wypoczynek dzieci
 19. Zapomogi 
 20. PoĹźyczki
 21. Umorzone poĹźyczki         
 22. Żłobek, przedszkole
 23. System informatyczny do zarządzania ZFŚS nie wyklucza prawa do zastosowania zwolnień podatkowych
 24. Przedszkole, żłobek a vouchery opiekuńcze
5. Kto kontroluje ZFŚS?
 1. Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
 2. ZUS – jakie dokumenty sprawdzi ZUS, by zanegować zwolnienie ze składek ZUS świadczeń socjalnych?
 3. Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
 4. PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców
6. Potrącenia z ZFŚS
7. Pytania i odpowiedzi.
Warte uwagi:
 Szkolenie o powyĹźszej tematyce moĹźemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. 690964499 or email: kontakt@mfszkolenia.pl
 
Certyfikaty:
 Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia
 
Cena:  
 

Liczba osób z jednej firmy:

Cena:

Jedna osoba z firmy

420.00 zł. netto / osobę (516.60 zł. brutto)

Dwie i więcej

390.00 zł. netto / osobę (479.70 zł. brutto)

 
 UWAGA: Instytucje lub firmy zwolnione z VAT finansujące udział uczestnika w szkoleniu w co
 najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

 POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Jak się zapisać:  
 Wyślij e-mail na adres: kontakt@mfszkolenia.pl
 W e-mailu powinny znaleźć się informacje:
 - Imię i nazwisko uczestnika / uczestników
 - Numer telefonu
 - Dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 
 

Formularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:
NIP:
Regon:

Informacje dot. danych osobowych

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2020 - MF Szkolenia