Szkolenia dla nauczycieli z zakresu podejścia do dzieci

Badania wskazują, że poziom agresji wśród uczniów w Polsce znajduje się stale na wysokim poziomie, właśnie dlatego nauczyciele muszą być przygotowani na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Nasz kurs jest zaprojektowany tak, by w sposób niezwykle przystępny przekazać fachową wiedzę, która stanie się pomocą, wykorzystywaną każdego dnia w pracy nauczycieli. W trakcie szkoleń podejmowana będzie tematyka dotycząca zachowań odbiegających od normy i utrzymujących się przez dłuższy czas. Kursy poświęcone tej tematyce cieszą się popularnością, ponieważ zapewniają pedagogom użyteczne informacje i pomagają wypracować przydatne umiejętności. Stałe wzbogacanie wiedzy na licznych kursach i szkoleniach to czynniki na stałe wpisane w zawód nauczyciela.

Pojęcie trudności wychowawczych jest bardzo szerokie, dlatego funkcjonuje wiele definicji z nim związanych. Zazwyczaj dotyczą one zachowań powtarzających się przez dłuższy czas i odbiegających od wymagań danej sytuacji oraz poleceń pedagoga, bardzo często dotyczą także agresji. Niewłaściwie zachowujący się uczeń stanowi duże wyzwanie dla nauczyciela, który musi wykorzystać odpowiednie metody i schematy działań, by wpłynąć na dziecko. Tutaj z pomocą przychodzi wiedza zdobyta na naszym kursie.

W trakcie szkolenia, które prowadzą dydaktycy z naszej białostockiej placówki, podejmowane są zagadnienia dokładnie wyjaśniające pojęcia agresji. Przedstawiane są zarówno jej rodzaje, jak i przyczyny powstawania. Są one rozpatrywane w aspekcie poznawczo-behawioralnym. Nauczyciele poznają również podstawowe źródła, które stanowią czynniki ryzyka agresji. Na naszym kursie maja okazję nauczyć się odpowiednio reagować w przypadku pojawiania się u uczniów zachowań pozostających w sprzeczności z założeniami wychowawczymi.

Poza teorią przedstawiająca niezbędne pojęcia oraz przyczyny powstawania agresji, na naszych szkoleniach przedstawiane są również metody postępowania z trudnym uczniem. Sposobów na reakcję w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka jest wiele, ale duża część z nich jest nieefektywna lub nawet prowadzi do eskalacji sytuacji. Niewłaściwe lub nieprzemyślane zachowanie nauczyciela może jeszcze bardziej podsycić niewłaściwą postawę. W trakcie naszego szkolenia przedstawione zostaną metody stanowiące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Kurs przyczyni się do tego, że nauczyciel zdobędzie umiejętność panowania nad nieodpowiednio zachowującym się uczniem. Dzięki wiedzy zdobytej na kursie, będzie świadom trudności, z jakimi wiąże się praca z dzieckiem, które zachowuje się niewłaściwie. Zyska także wiadomości dotyczące swoich możliwości działań na tym polu. W trakcie szkoleń można nauczyć się jak poprawnie interweniować w wymagających sytuacjach.

Szkolenie zawiera informacje, które pozwalają poznać również metody prac z rodzicami trudnego dziecka. Żeby trwale zmienić zachowanie ucznia zarówno w szkole, jak i w domu, potrzebna jest komunikacja nauczyciela z rodzicami. W trakcie naszego kursu omówione jest, jak powinny przebiegać kontakty na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic. Skuteczna wymiana informacji, długotrwała współpraca i obustronny wpływ na dziecko mogą przyczynić się do zmiany jego zachowania.

baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2019 - MF Szkolenia, ul. Chrościckiego 83/188, 02-414 Warszawa