Szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, którzy problematykę ubezpieczeń społecznych znają z perspektywy praktycznej, ponieważ zetknęli się z nimi na drodze swojej wcześniejszej kariery. Nasze szkolenie jest dedykowane szczególnie osobom z działów kadr i płac, a także tym, których obowiązkiem zawodowym jest ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich naliczanie. Kursy i szkolenia przeznaczone są zarówno dla osób, które niedawno rozpoczęły swoją karierę, jak i doświadczonych specjalistów, chcących odświeżyć wiedzę z prawa pracy. Wszyscy uczestnicy kursu zdobędą wiedzę bardzo przydatną w dziale kadr i płac, który jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne.

W trakcie kursu przedstawione zostaną zarówno podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także bardziej zaawansowane zagadnienia niezbędne dla funkcjonowania działu kadr i płac. Tematyka ubezpieczeniowa jest bardzo ważna dla osób z działu kadr i płac.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę poznania zasad dotyczących opłacania składek ZUS np. w przypadku umów o pracę czy umów zlecenia. Wszystkie aspekty podejmowanych zagadnień zostaną podparte przykładami praktycznymi.

Na naszych szkoleniach bardzo szczegółowo przedstawiane będą zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, zarówno jeśli chodzi o zasiłki, jak i składki. Ubezpieczenia społeczne można umownie podzielić na:

  • rentowe – mają do nich prawo osoby, które doświadczyły trwałej niezdolności do samodzielnego zarabiania lub utraciły żywiciela rodziny,
  • chorobowe – są wypłacane pracownikom, gdy są tymczasowo niezdolni do pracy z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego,
  • emerytalne – dzięki nim płatnicy zapewniają sobie dochody, które otrzymają, gdy osiągną określony wiek,
  • wypadkowe – prawo do ich otrzymywania mają osoby, które w czasie pracy wystąpiły zdarzenia losowe skutkujące ich niezdolnością do wykonywania obowiązków zawodowych.

Wysokość składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego wyrażana jest w skali procentowej, która jest jednakowa dla każdego. Wysokość ubezpieczeń wypadkowych zależy od poziomu zagrożenia występującego w danym zawodzie. W trakcie naszego kursu przedstawiane są również bardzo często występujące problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kurs przedstawia aktualnie funkcjonujące regulacje, dzięki temu udział w nim jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla doświadczonych specjalistów, którzy chcieliby zaktualizować swoją wiedzę na ten temat.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady wypełniania m.in. druków Z-15A i Z-15B wykorzystywanych w dziale kadr i płac. Na zajęciach podejmowane są także tematy związane ze świadczeniami, które należą się w przypadku choroby, wypadku. Omówione zostaną kwestie zasiłków macierzyńskich oraz opiekuńczych. Osoby zatrudnione w dziale kadr i płac mogą się nauczyć prawidłowo ustalać podstawę wymienionych świadczeń.

Szkolenie jest dedykowane osobom, które chcąc zdobyć wiedzę dotyczącą ubezpieczeń społecznych oraz tego, jak w praktyce składki naliczane są przez kadry i płace. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi tematyki ubezpieczeń społecznych. Osoby obecne na kursie poznają także metody naliczania poszczególnych składek i pozostałe zagadnienia dotyczące świadczeń. Wszystkie zagadnienia zostaną poparte przykładami, które w przystępny sposób je przybliżą.

baker tilly
calzedonia
calzedonia
contract administration
go sport
projektanci kariery
comarch
© Copyright 2019 - MF Szkolenia, ul. Chrościckiego 83/188, 02-414 Warszawa